Sprężarka przewoźna wydajność 2 m3/min.

Wydajność: 2 m3

Sprężarka przewoźna wydajność 4 m3/min..

Wydajność: 4 m3

Sprężarka przewoźna wydajność 5 m3/min..

Wydajność: 5 m3

Sprężarka przewoźna wydajność 12 m3/min..

Wydajność: 12 m3